Skip to content

Постанова як правовий акт

Скачать постанова як правовий акт doc

Постанова – це 1. Постанова – це правовий акт, що приймається вищими та деякими центральними органами колегіального управління з метою розв’язання найбільш важливих і правовий завдань, що акт перед цими органами, та встановлення стабільних норм і правил поведінки. Ця постанова входить у постанов чи додається до нього, або ж може бути оформлена як витяг із правовий. Зазвичай юридична сила акта залежить акт формальною обов'язковістю від рівня та обсягу повноважень органу, який видає (приймає) цей акт, тобто суб'єкта нормотворчості.

Іншими словами, нормативно-правовий акт — це документ, прийнятий у визначеному порядку компетентним органом публічної влади, у якому містяться норми права. Правовий акт, що приймається центральними постановами влади.

Об утверждении Положения о государственной регистрации нормативно-правовых актов министерств и других органов исполнительной власти. КМ Украины Постановление КМ от № редакция действует с Кабінет міністрів україни. Постанова. від 28 грудня р. N Київ. Вона, як правило, міститься в таких кодифікованих законодавчих актах, як: а) конституція держави; б) закон про нормативно-правові акти (тут дається офіційний перелік актів, їх нормативна характеристика, засоби забезпечення з метою правильного співвідношення між ними).  Юридична сила нормативно-правового акта - специфічна властивість мати суворо означене місце серед інших нормативно-правових актів, дотримуватися встановленої субординації.

Зазвичай юридична сила акта залежить за формальною обов'язковістю від рівня та обсягу повноважень органу, який видає (приймає) цей акт, тобто суб'єкта нормотворчості. Юридична сила нормативно-правових актів визначається Конституцією і Законом про нормативні акти. Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від № Документ п, чинний, поточна редакція — Редакція від , підстава - п. Поділитися.  Якщо дія нормативно-правового акта поширюється на території інших адміністративно-територіальних одиниць, він реєструється в управлінні юстиції за місцем перебування органу, що видав нормативно-правовий акт.

{Абзац пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № від }. О делегировании полномочий на утверждение нормативно-правового акта. КМ Украины Постановление КМ от № редакция действует с Кабінет міністрів україни. Постанова. від 26 березня р. N Київ. Про делегування повноважень на затвердження нормативно-правового акта. Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 9 вересня року N Постанова, ухвала як правові акти.

Особливості їх укладання Философия Діловодство в управлінській діяльності. На сайте matem-ikt.ru есть практически любой реферат, курсовая работа, конспект, лекция, диплом, домашняя работы и пр. Ця постанова входить у протокол чи додається до нього, за потреби може оформлятись як витяг із протоколу.

2. Правовий акт, що приймається центральними органами влади. Постанова оформляється на бланку. Ухвала – правовий акт, що приймається місцевими радами, державними адміністраціями та виконавчими комітетами. Ухвалою оформлюють також результати діяльності інших колегіальних органів – колегій міністерств і відомств, наукових рад, судів тощо. В ухвалі визначається територія, коло осіб, на яких вона поширюється, конкретні посадові особи, установи, що зобов′язані контролювати виконання документа.

Нормати́вно-правови́й а́кт — офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими на це суб’єктами нормотворчості у визначеній формі та за встановленою процедурою, спрямований на встановлення, зміну або скасування норм права. Іншими словами, нормативно-правовий акт — це документ, прийнятий у визначеному порядку компетентним органом публічної влади, у якому містяться норми права.

doc, txt, fb2, EPUB