Skip to content

Акт злуки унр і зунр текст

Скачать акт злуки унр і зунр текст EPUB

— відбулась злука Української Народної Республіки (УНР) і Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР). Акт злуки УНР і ЗУНР. На відміну від УНР на західноукраїнських землях активізувався національно-визвольний рух. Акт злуки р. Акт злуки УНР і ЗУНР. Акт злуки УНР і ЗУНР.

3/1. Українська Національна Рада Західно-Української Народньої Республіки на засіданні дня 3-го січня одноголосно ухвалила й торжественно проголосила прилучення своєї території до Української Народньої Республіки в одну одноцільну Українську Народню Республіку.

Хай злука, спаяна спільною пролитою кров’ю обох бувших Республік, довершить мрію і щастя робочого українського народу”. На тому ж таки засіданні УНРади було також обрано делегацію у кількості 65 чоловік на чолі з Л.Бачинським.

Делегація, складена з представників Галичини, Буковини і Закарпаття, прибула до Києва 16 січня і взяла участь у. Акт объединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики или Акт объединения УНР и ЗУНР, часто именуемый «Акт Злуки» — торжественное провозглашение 22 января года объединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР) в единое украинское государство.

Стремясь получить помощь в борьбе с поляками, наступавшими на ЗУНР, Украинская Национальная Рада в конце ноября года направила в Киев к гетману Скоропадскому своих. Работа по теме: dimka. Глава: Західноукраїнська Народна Республіка. Акт злуки унр і зунр. ВУЗ: НУФВСУ.  Акт злуки унр і зунр. На відміну від УНР на західноукраїнських землях активізувався національно-визвольний рух. 13 листопада р. було проголошено Західноукраїнську Народну Республіку (ЗУН Р). Президентом її став Євген Петрушевич. ЗУНР ухвалила низку законів: про державну мову (15 лютого р.) - державною проголошувалась українська мова з правом національних меншостей зноситися з урядом і адміністрацією на місцях своїми рідними мовами; про шкільництво (13 лютого); про громадянство (8 квітня); про земельну реформу (14 квітня).

Того ж дня виникла нова держава – Західноукраїнська Народна Республіка. В цей час становище ЗУНР почало погіршуватися. Під тиском поляків УНРада і Державний Секретаріат переїхали зі Львова до Тернополя, а згодом – до Станіслава.  Однак злука УНР і ЗУНР не була тоді доведена до завершення. Юридичний і правовий акт об’єднання фактично не означав реального злиття двох суб’єктів угоди в єдину державну структуру.

Після злуки соборна УНР не стала ані унітарною, ані федеративною країною. ЗУНР зберегла за собою власні органи законодавчої та виконавчої влади, а вплив Директорії й надалі обмежувалася територією на схід від річки Збруч.

Велика Злука – урочисте оголошення 22 січня р. на Софійському майдані в Києві універсалу про об’єднання УНР(Українська Народна Республіка) і ЗУНР(Західно-Українська Народна Республіка) у Соборну Україну. Після проголошення Акту Злуки на Софійському майдані відбувається урочистий марш Українських Січових Стрільців(УСС) під командуванням Євгена Коновальця.  Акт Злуки. Про перебіг тих подій у Києві залишили свої свідчення очевидці, на яких посилається у своїй книзі «На схилку віку» Левко Лукасевич.

Стоїть морозний день, дерева вкриті інеєм.  Промовляв голова Директорії Володимир Винниченко, а професор Федір Швець виголосив текст Універсалу Соборності. Отныне ЗУНР провозглашалась автономной Западной областью в составе УНР. Правда, радость верхов омрачало то, что киевляне, наблюдавшие за этим, не испытывали особенного восторга.

Большинство из них симпатизировало или белым, или красным, а Петлюру и его хлопцев считали обычными разбойниками, явившимися в Киев пограбить. Даже автор выпущенной в эмиграции «Історії Української Держави XX століття» Исидор Нагаевский вынужден был признать, что за актом «злуки» Петрушевича с Петлюрой на Софиевской площади «багато глядачів приглядалися збоку без ентузіазму».

Евгений Петрушевич. Еще меньше толку получи. АКТ ЗЛУКИ – урочисте проголошення ДИРЕКТОРІЯ акта про об'єднання Української Народної Республіки й ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА (ЗУНР) в єдину незалежну д-ву 22 січ. в Києві. Внаслідок розвалу Австро-Угорщини на зх.-укр. землях 1 листоп. постала нова д-ва – ЗУНР.  Держ. секретаріатові ЗУНР доручалося завершити офіц.

укладення договору про злуку. До скликання Установчих зборів об'єднаної Республіки законодавча влада на тер. ЗУНР належала Укр. нац. раді, виконавчу здійснював Держ. секретаріат. Для переговорів з урядом УНР була обрана делегація у складі 65 осіб (очолював Л.Бачинський) та окрема комісія. 22 січ. У цей день 86 років тому відбулося прийняття Акту Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки.

Розділений кордонами чужих держав, наш народ не тільки вистояв, а й відродився, возз'єднався в єдине ціле.  Хотя из современных учебников истории складывается впечатление, что, кроме УНР и ЗУНР, никаких иных республик в Украине не было, но в действительности все обстояло иначе. После Февральской революции и в результате Первой мировой войны на территории Украины возникло множество «республик» и «правительств».

EPUB, doc, doc, fb2