Skip to content

Акт ревізії повинен бути підписаний представниками підприємства не пізніше

Скачать акт ревізії повинен бути підписаний представниками підприємства не пізніше rtf

Побудову основного акту ревізії доцільно здійснювати відповідно до програми ревізії, найкраще розробити акт за наступною структурою і послідовністю викладення матеріалів дослідження (зразок ). Акт — важливий документ ревізії. За його змістом можна зробити висновок не тільки про наслідки ревізії, а й про якість роботи ревізора, його ерудицію та рівень кваліфікації.

У такий же строк мають бути подані пояснення, а у випадку незгоди – заперечення відносно акта ревізії. Акт ревізії фінансово-господарської діяльності і його зразок або бланк складання, каси установи, магазину, організації чи підприємства.

В акті мають відображатися тільки факти, на підставі яких можна зробити відповідні висновки.

Акт ревізії - документ, що узагальнює результати ревізії, в якому фіксується стан виробничої і фінансово-господарської діяльності організації, відображаються як виявлені недоліки, порушення чинних законів, положень, інструкцій і випадки зловживань, розкрадань та нестач, так і позитивні сторони виробничої діяльності об'єкта, що перевіряється.  Записи в акті ревізії базуються на перевірених документах і фактах, що випливають з наявних в ревізується матеріалів; актах про результати проведених зустрічних перевірок; фактичних перевірок дійсності здійснення операцій, а також відомості, що випливають з висновків спеціальних експертиз.

Підписані примірники акта ревізії підконтрольна установа зобов’язана повернути ревізійній установі у строк не пізніше трьох робочих днів після одержання. За наявності заперечень або зауважень щодо акта ревізії керівник, головний (старший) бухгалтер чи інші особи, які підписують акт, роблять про це застереження перед своїми підписами і не пізніше ніж через п’ять днів після повернення ревізійній установі акта ревізії подають з цього приводу письмові пояснення чи заперечення.  Правильність обґрунтувань фактів, викладених у запереченнях (зауваженнях) посадових осіб, ревізуючі особи повинні ретельно перевірити і в денний строк дати щодо них письмовий висновок, який затверджується керівником.

Побудову основного акту ревізії доцільно здійснювати відповідно до програми ревізії, найкраще розробити акт за наступною структурою і послідовністю викладення матеріалів дослідження (зразок ). АКТ ревізії господарської діяльності _ (назва підприємства) від “___”_ __ р. м. Житомир Розділ І. Загальна (вступна) частина. Розділ ІІ. Ревізія перевірки виконання прийнятих рішень за матеріалами попередніх ревізій.

Розділ ІІІ. Ревізія виконання основних показників діяльності підприємства Розділ ІV. Результати вивчення документів господарських операцій підприємства. 1. Ревізія виробничих операці. Акт — важливий документ ревізії. За його змістом можна зробити висновок не тільки про наслідки ревізії, а й про якість роботи ревізора, його ерудицію та рівень кваліфікації.  Акт не повинен виражати особисті погляди ревізора, його суб'єктивну оцінку дій посадових осіб.

В акті мають відображатися тільки факти, на підставі яких можна зробити відповідні висновки. В акті не подається юридичної кваліфікації діянь і вчинків, передбачених Кримінальним кодексом.  Акт має бути підписаний керівництвом підприємства не пізніше трьох днів з дня його вручення. У такий же строк мають бути подані пояснення, а у випадку незгоди – заперечення відносно акта ревізії. На копії кожного документа повинен бути напис такого змісту: Цю копію знято з оригіналу документа (вказати якого) «_ р.

для (посада ревізуючого). Оригінал копії зберігається у справі № (вказати назву підприємства, установи, організації, бухгалтерський запис № від ««_ р.  Загальний акт має бути складений закінчення строку проведення ревізії, підписаний керівником ревізійної групи, керівником та головним бухгалтером підприємства, установи, організації, де була проведена ревізія.

У загальному акті відображаються наслідки перевірок усіх передбачених програмою ревізії питань, у тому числі й за фактами, що наведені у проміжних актах. Умовно акт ділиться на кілька частин: І) Загальні відомості. Зазначений в акті ревізії факт порушення повинен бути документально обґрунтований. Тому за кожним фактом порушення слід назвати підтверджувальний документ і додати до акта ревізії. В організаціях, де складають план проведення ревізій, доцільно вести книгу обліку ревізій і контролю за виконанням прийнятих рішень.  Заява органам слідства може бути підписана керівником організації, до складу якої входить підприємство, де встановлено злочин.

Якщо нестачу встановлено під час ревізії, то заяву до органів слідства підписують самі ревізори, повідомивши про це вищестоящу організацію, на підприємстві якої встановлено нестачу. Питання 3. Етапи здійснення контрольно-перевірочної роботи їх зміст та завдання.: Важливою складовою підготовчого етапу є планування контрольно- ревізійної роботи Суб’єкти державного фінансового контролю формують плани основних напрямів контрольних заходів терміном на рік.

На основі цих планів суб’єкти державного фінансового -. Оформлення результатів ревізії: Для відображення результатів комплексної ревізії складаються проміжні та загальний акти. Акт- це достовірний документ, в якому наводять перелік фактів виявлених порушень та недоліків і об'єктивно відображають.

djvu, doc, doc, PDF